با توجه به گستردگی حیطه لوازم آزمایشگاهی وتنوع مارک موارد فوق، درصورتیکه کالای موردنظر خودرا نیافتید، فرم زیر را پرکرده تا در اسرع وقت باشما تماس حاصل شود. باتشکر

آدرس:*

لطفا حجم -مارک -تعداد وکلیه جزییات رایادداشت نمایید